Ordinary People

English

Iedereen is gewoon, iedereen is speciaal. Wat is belangrijk? De eenvoudige dingen in het leven, zijn heel bijzonder. Kleine momenten van geluk. Een vertrouwd, lief en gelukkig moment met je geliefde. Een mooi gesprek. Een blik op de zee of een berg. Een persoon die iets heel waardevols tegen je zegt. 

 

Eva van den Hamsvoort breng vanuit haar herinnering deze momenten op een symbolische wijze in beeld, met steeds de nadruk op de persoon. De mens of mensen (de ander en 'ik') brengt ze geabstraheerd in beeld. Daardoor komt de nadruk niet op het specifieke uiterlijk van een persoon te liggen, maar op de emotie, het innerlijk en de interactie tussen personen. De schilderijen zijn expressief, met grote lijnen en kleuren. Het gewone wordt speciaal en het speciale wordt gewoon. Omdat in de maatschappij heel erg de nadruk wordt gelegd op prestaties en uitblinken, vindt Eva het belangrijk om het gewone en eenvoudige te benadrukken. Daarom heet deze serie: Ordinary People. 

Van de schilderijen zijn de originelen te koop (klik op het werk en volg de link).

Ordinary People

 

Everyone is ordinary, everyone is special. What is important? The simple things in life are very special. Little moments of happiness. A familiar, sweet and happy moment with your loved one. A nice conversation. A view of the sea or a mountain. A person who says something very valuable to you.

Eva van den Hamsvoort uses these memories to portray these moments in a symbolic manner, always with an emphasis on the person. The human being or people (the other and 'me') portray them in an abstract way. As a result, the emphasis is not on the specific appearance of a person, but on the emotion, the inner and the interaction between people. The paintings are expressive, with large lines and colors. The ordinary becomes special and the special becomes ordinary. Because society places great emphasis on performance and excellence, Eva finds it important to emphasize the ordinary and the simple. That is why this series is called: Ordinary People.

 

The paintings are for sale (please click on the work, and follow the link).

 

ART News Eva Maria!

© ART Eva Maria, Eva van den Hamsvoort / Breda / Netherlands / Call 0031-(0)76-5201888 / eva@studio-evs.com. Portret, kunst, schilderijen, tekeningen, mixed media, kunst geschenken in opdracht. Portrait, art, paintings, drawings, mixed media, art gifts commission.

  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Gray Pinterest Icon
  • Gray Youtube Icoon