Eva Maria

English

Eva van den Hamsvoort (Eva Maria) is kunstenaar uit Breda, Nederland.

“Ik observeer graag gezichten om na te gaan hoe iemand zich voelt en waar de gedachten van iemand zijn. Het mysterieuze van een persoon fascineert me en portretkunst – de studie van gezichten – is waarin ik me heb gespecialiseerd om te begrijpen hoe emoties worden verbeeld.

Door het creëren van portretten, ben ik in staat de tegenstellingen in iemand tot leven te brengen. Ik kan ook hierdoor mijn eigen verhaal vertellen, omdat de emotie van de geportreteerde, me vaak iets leert over mijzelf of een essentiële waarheid van de menselijke natuur.

 

Ik werk met focus en spontaniteit. Vaak ontdek ik een onverwachte harmonie of verborgen verrassingen in één gezicht. Wanneer mijn portretten naast elkaar worden geplaatst, laten ze een reeks kleurrijke, expressieve mensen zien in verschillende stemmingen, poses en perspectieven.”

 

Eva van den Hamsvoort (Eva Maria) is an artist based in Breda, The Netherlands. 

“I like to observe facial expressions to detect how a person is feeling or what they are thinking about. The mysterious aspects of a single person fascinate me and portraiture – the study of faces – is what I specialize in to try to understand how emotions are expressed.


By creating people’s portraits, I find that I am able to bring their contrasts to life. I’m also able to tell my own story as well, for the emotion of the subject I’m working on will often teach me something about myself, or an essential truth about human nature.

Working with focus and spontaneity, I often discover unexpected harmony, or hidden surprises, within a single face. When placed side by side, my portraits show a range of very colourful, expressive people caught in strikingly different moods, poses and perspectives.”

ART News Eva Maria!

© ART Eva Maria, Eva van den Hamsvoort / Breda / Netherlands / Call 0031-(0)76-5201888 / eva@studio-evs.com. Portret, kunst, schilderijen, tekeningen, mixed media, kunst geschenken in opdracht. Portrait, art, paintings, drawings, mixed media, art gifts commission.